Přítomni: Hybner, Otáhalová, Kolbabová, Kolbaba, Bárta Dominik, Vaňková, Ćermáková

Florbal

Poznámka mimo zápis: Ať Vojtěch Nový zaplatí příspěvky, potom to budeme řešit - Vráťa a Dominik zavolají do Prague Tigers a zkusí dojednat lepší podmínky.

Kontrola úkolů, zhodnocení akcí

Sletové známky

Platby členských a oddílovch příspěvků

Almanach župy a jednoty