Přítomni: Otáhal, Kolbaba, Otáhalová, Hybner, Vaňková, Kolbabová, v průběhu přišli: Čermáková, Pospíšil, Bárta, Podracký, Kuchař

Návrhy nákupů a položek do žádosti o grant