Přítomni: Vaňková, Hybner, Kolbabová, Kolbaba, Bárta, Lacina, Otáhal

Omluvena: Otáhalová (nemoc dítěte)

Hosté: Kubů, Pospíšil


Různé

Informace ze župy

Florbal v nové sezóně