Přítomni: Otáhal, Otáhalová, Hybner, Vaňková

Omluveni: Bárta, Kolbaba, Kolbabová

Diskuse ohledně přípravy valné hromady