Přítomni: Otáhal, Hybner, Vaňková, Bárta Dominik, Kolbaba, Kolbabová

Hosté: Zapletalová Daniela, Pospíšil, Podracký, Čermáková

Zapsal br. Hybner