Přítomni: Otáhal, Hybner, Vaňková, Bárta

Hosté: Pospíšil