Přítomni: Otáhal, Hybner, Vaňková, Otáhalová, Bárta, Kolbaba, Kolbabová

Hosté: Zapletalová, Pospíšil


Finanční záležitosti

Organizace konce cvičebního roku

Slavnostní zakončení cvičebního roku

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/07b379bb-9467-4058-b735-d90538ba8fa4/Slavnostni_zakonceni.png

Příměstský tábor

Rozvrh cvičení od září 2020

Pondělí

Úterý

Čtvrtek

Pátek