Přítomni: Otáhal, Hybner, Bárta Dominik, Vaňková

Hosté: Kubů, Pospíšil, Lacina, Zapletalová

20:23 přišla ses. Vaňková

Oddíl florbalu zahájí nábor – první trénink bude ve čtvrtek 3. září. Pro začátek budou hráči rozděleni do kategorií dle věku:

(Starší žáci nábor dělat nebudou)