Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Šestajovice ze dne 2020-10-29

Přítomni: Hybner, Otáhal, Kolbaba, Kolbabová, Bárta, Vaňková

Nepřítomni: Otáhalová

Hosté: Zapletalová


Počty převáděných a uhrazených příspěvků, počty členů a výše žádosti pro Můj klub

Přehled převádění oddílových příspěvků z jara:

– 149 příspěvků v celkové částce 247 800 Kč na další pololetí – 11 příspěvků v celkové částce 16 200 Kč jsme vrátili (většina jsou ze zrušeného oddílu míčových her) – 2 příspěvky, 2 700 Kč, jsme obdrželi od členů darem – 21 příspěvků v celkové částce 38 700 Kč jsme neobdrželi, tedy ani nepřevedli; většina jsou neaktivní členové

Přehled oddílových příspěvků, které měly být zaplaceny na podzim:

– 44 příspěvků v celkové hodnotě 63 000 Kč jsme měli celkem vybrat – 19 příspěvků v celkové hodnotě 27 300 Kč jsme již vybrali (většina je od členů oddílu zálesák)

Počty aktuálně evidovaných členů, u kterých bychom v případě získání potřebných údajů (rodného čísla) a obdržení členského příspěvku mohli žádat o dotaci v programu Můj klub:

– 23 členů kategorie 1, což odpovídá žádosti o částku 14 375 Kč – 123 členů kategorie 2, což odpovídá žádosti o částku 153 750 Kč – 8 členů kategorie 3, což odpovídá žádosti o částku 20 000 Kč – 48 členů kategorie 4, což odpovídá žádosti o částku 96 000 Kč

Celkem se jedná o částku 284 125 Kč.


Vracení příspěvků

Členský příspěvek se nevrací – díky čl. přísp. jsme schopni žádat o dotaci z programu Můj klub.

Oddílový příspěvek