Přítomni: Otáhal, Otáhalová, Bárta, Hybner, Vaňková

Hosté: Čermáková, Pospíšil

Plánované akce

Činnost oddílů

Další