On-line prostřednictvím Google Meet

Přítomni: Bárta, Hybner, Otáhal, Kolbaba, Kolbabová, Vaňková (od 20:18)

Hosté: Pospíšil, Čermáková

Kontrolní komise: Lacina

Odměny cvičitelů a trenérů v roce 2021

Pro: Otáhal, Kolbabovi, Hybner, Bárta (+ Lacina)

Návrh:

Pro: Otáhal, Vaňková, Kolbabovi, Hybner, Bárta (+ Lacina)

Možnosti uspořádání valné hromady

Pro: všichni

Platba členských příspěvků na rok 2021