On-line prostřednictvím Google Meet

Přítomni: Bárta, Hybner, Otáhal, Otáhalová, Kolbaba, Kolbabová, Vaňková

Kontrolní komise: Lacina

Hosté: Pospíšil, Čermáková

Br. Otáhal představil zpracované účetní dokumenty za rok 2021, které budou prezentovány na valné hromadě jednoty.

Valná hromada se uskuteční dle pokynů zaslaných z ústředí ČOS.

Termín valné hromady jednoty byl stanoven na 27. dubna 2021 od 20:00.

Po komentáři br. Otáhala k výsledkům hospodaření za rok 2020 a představení rozpočtu na rok 2021 následovala diskuse ohledně mezd cvičitelů v roce 2020. Předmětem diskuse byla vyšší účetní částka za mzdy cvičitelů i přesto, že se během částí roku 2020 necvičilo. Důvody k tomu byly mj.:

K výše uvedenému tématu br. Pospíšil informoval o tom, že oddíl Zálesák nemá pomahatele a že se žádnou měrou nepodílel na zvýšení mzdových nákladů oproti roku 2019.

Ses. Otáhalová informovala o chystaném představení krokové variace pro členstvo i veřejnost, kterou by zájemci měli nacvičit a natočit na video a vytvořit tak virtuální hromadnou pohybovou skladbu.

Br. Pospíšil informoval o aktivitě zastřešovanou Odborem všestrannosti ČOS s názvem Sokolské prameny (alternativně Sokolské soutoky), které se mohou členové individuálně zúčastnit. Bližší informace jsou na Facebookovém profilu oddílu Zálesák.

Br. Hybner připomněl, že na doméně sokolsestajovice.cz již není provozována e-mailová služba že jednota využívá již jen službu Gmail zprostředkovanou Českou obcí sokolskou, tedy adresy končící na @sokol.eu. Informoval o možnosti využívat v případě zájmu služby Microsoft 365 pro neziskové organizace i nadále, avšak pouze s adresou končící na @isokol.cz.