On-line prostřednictvím Google Meet

Přítomni: Hybner, Otáhal, Vaňková, Bárta Dominik, Kolbaba, Kolbabová, Otáhalová

Kontrolní komise: Lacina

Hosté: Pospíšil, Čermáková

Organizace cvičení

Při rezervaci hokejbalového hřiště došlo k omylu a rezervace se na internetu zobrazovala jen do 18:00 přesto, že byla domluvena do 19:00.

Úkol br. Hybner: poprosit pí Bayerovou z obecního úřadu, aby informovala zájemce - hokejbalisty z Úval - kontaktní osoba Petra Šebestová.

Využití haly je na základě předběžné domluvy s p. starostou Hrdlicem možná, museli bychom uklízet my.

Předběžný zájem o využití haly: trampolíny, florbal, předškoláci, všestrannost

V současné době cvičí tyto oddíly:

Ses. Čermáková (zdravotní cvičení a cvičení pro zdravá záda): začne nejdříve 31.5.

Plánované akce