Přítomni: Hybner, Otáhal, Vaňková, Bárta Dominik, Kolbaba

Omluveni: Otáhalová, Kolbabová

Termín další schůze nebyl stanoven.